Autorizované měření účinnosti spalování kotle

Kontrola kotle -  stanovení užití energie. Legislativa: Zák.č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, NV č. 25/2003 Sb., vyhl.č. 441/2012 Sb., ČSN 07 0305 a 07 0240. 

Tepelně technická měření (TTM, topné zkoušky) palivového kotle, stanovení termické účinnosti metodou nepřímou podle ČSN 07 0305, 07 0240. Optimalizací spal.procesů a stanovení energetických charakteristikyk. Vyhodnocením optimálního provozu paliv.kotle zajistíme jeho hospodárnější provoz.

 Cíl technického servisu

-          Zjištění a vyhodnocení provozu kotlů s kontrolou spalovacích procesů při minimálním, středním a maximálním výkonu hořáků, se zaměřením na úsporu paliva a ochranu čistoty ovzduší

-          Stanovení tepelné účinnosti měřených kotlů nepřímou metodou z energetických ztrát.

-          Stanovení energetické charakteristiky (ECH): Průběhu spotřeby paliva, měrné spotřeby paliva a účinnosti v celém rozsahu výkonů sledovaných kotlů.

-          Doporučená technická opatření k racionalizaci kotelny.