Revize

Legislativa: Nařízení vlády č.378/2001 Sb. a 26/2003 Sb., vyhl.č.18/79 a 91/93.
ČSN 07 0620, 07 0623, 07 0710, 69 0012, 69 0010, 06 0830, 07 0240, atd.  

  • revize a revizní zkoušky vyhrazených technických zařízení:
  • revize parních a kapalinových kotlů
  • revize tlakových nádob stabilních
  • odborná prohlídka a posudek aparátů nízkotlaké (teplovodní, parní) kotelny, posudek a návrh účinného větrání prostoru kotelny    
  • servisní roční prohlídka spotřebiče energie na ZP dle energetického zákona