TEMKO TECHNIK, spol. s r. o.

Obchodní společnost TEMKO TECHNIK, spol. s.r.o. poskytuje autorizované služby v oboru ekologie a energetiky, se zaměřením na kontrolu znečišťování ovzduší ze stacionárních zdrojů, provádíme kontroly a optimalizace spalování palivových kotlů, kontroly spalinových cest, energetický audit, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení.

Společnost dále nabízí své poradenské služby. Firma byla založena v roce 1992 a sdružuje pracovníky s dlouholetou praxí v těchto oborech.

Laboratoř společnosti TEMKO TECHNIK používá pro autorizovaná měření průmyslových zdrojů v ochraně ovzduší a topné zkoušky spotřebičů energie automatizované analyzátory firmy HORIBA GmbH, TESTO s.r.o. Analyzátory jsou průběžně podrobovány kalibraci v akreditované laboratoři.

Laboratoř společnosti TEMKO TECHNIK je držitelem autorizace a oprávnění a každoročně se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek ( „dokumenty AME, AMU, ITI, MPO, SEI“).

Těžištěm činnosti společnosti je nabídka komplexních služeb v energetice ochraně ovzduší:

  • Měření emisí
  • Účinnost spalování kotle
  • Kontroly kotlů
  • Energetický audit
  • Revize

Dokumenty ke stažení:

logo