Kontroly kotlů

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie. Legislativa : Zák.č. 406., ve znění pozdějších předpisů, NV č. 25/2003 Sb., vyhl.č. 194/2013 Sb. a 441/2012 Sb., ČSN 07 0305 :

-          hodnocení  dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie

-          vizuální prohlídka a kontrola provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie

-          hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie

-          hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu TUV

-          hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie,

-          doporučení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.