Kontroly spalinových cest

Kontroly spalinových cest. Legislativa : Zák.č. 320/2015 Sb. o HZS, vyhl.č. 34/2016 Sb., ČSN 73 4201 : 2010, ČSN EN 1443 

Kontroly spalin.cest inspekční kamerou s videozáznamem, komplexní posudek spalinové cesty.