Energetický audit

Zák.č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kvalitně vypracovaný energetický audit nalezne téměř vždy úspory, kterými lze snížit provozní náročnost objektu či areálu. Navržená opatření jsou často beznákladová. Velmi častým příkladem je správné nastavení již stávající automatické regulace, nebo posouzení vhodnosti stávající sazby odběru elektrické energie. Dalším přínosem energetického auditu je stanovení koncepce pro budoucí investice do energetického hospodářství, která je výsledkem posouzení několika různých variant. Tím je dán předpoklad, že vynaložené investice budou směřovány opravdu účelně. V neposlední řadě otevírá energetický audit cestu k některému z dotačních programů, popřípadě k financování projektu formou EPC.