Měření emisí

Vítáme vás na stránkách firmy TEMKO TECHNIK, spol. s.r.o. z Rudné u Prahy. Zajišťujeme autorizované služby v oblasti ekologie a energetiky. Naše laboratoř je vybavena moderními přístroji, což spolu s odborností našich pracovníků přispívá k vysoce sofistikované činnosti naší firmy.

Provádíme autorizované měření emisí průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší. V oboru měření emisí jsme specialisté, o čemž svědčí i skutečnost, že jsme dlouhodobým členem asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí.

Naše firma provádí také účinnost spalování kotle, kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a zajišťuje energetický audit a revize kotlů a kotelen.

Účinnost spalování kotle

Naše firma měří účinnost spalování kotle a množství vypouštěných látek. Vyšší účinnost spalování kotle jde ruku v ruce se snížením produkovaných emisí. Lepší účinnost spalování kotle tak prospívá životnímu prostředí.

Kontroly kotlů

Mezi naše služby patří dále zákonné kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a stanovení užití energie – měření termické účinnosti kotlů. Cílem kontroly kotlů je racionalizace tepelné techniky. Kromě kontroly kotlů dále zajišťujeme optimalizaci spalovacích procesů a revizní kontroly hořáků spotřebičů energie.

Energetický audit

Povinnost vypracovávat energetický audit mají všechny právní subjekty stanovené zákonem. Energetický audit představuje analýzu nakládání s energiemi včetně návrhu na dosažení energetických úspor. Zpracujeme energetický audit, který vám přinese výrazné snížení nákladů.

Revize

Provádíme revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení - revize kotlů a revize tlakových nádob stabilních. Taktéž zajišťujeme i prohlídky nízkotlakých kotelen.